ορίζων

ορίζων
ὁρίζων, -οντος, ὁ (Α)
βλ. ορίζοντας.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ὁρίζων — ὁρίζω divide pres part act masc nom sg ὁρίζων separating circle masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Horizon — For other uses, see Horizon (disambiguation). A water horizon, in northern Wisconsin, U.S. The horizon (or skyline) is the apparent line that separates earth from sky, the line that divides all visible directions into two categories: those that… …   Wikipedia

  • ορίζοντας — (Αστρον.). Η νοητική κυκλική γραμμή, που ορίζεται από το κάθετο προς τη διεύθυνση του ζενίθ επίπεδο και συναντά την ουράνια σφαίρα. Βλ. λ. ουρανός. * * * ο (Α ὁρίζων) η κυκλοτερής νοητή γραμμή κατά την οποία ο ουρανός φαίνεται να εφάπτεται με το… …   Dictionary of Greek

  • горизонт — начиная с Ф. Прокоповича; см. Смирнов 92. По мнению последнего, из польск. horyzont; однако ударение указывает на нем. Horizont из лат. horizon, ontis, греч. ὁρίζων: ὁρίζω ограничиваю …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • горизонт — (иноск.) предел того, что может обнять человек умственным оком; пространство Ср. Широкие горизонты. Ср. Судебный долг требовал перехода Ровинского от широких горизонтов и возвышающих душу проявлений человеческого гения к мелкой луже с житейскою… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Горизонт — Горизонтъ (иноск.) предѣлъ того, что можетъ обнять человѣкъ умственнымъ окомъ, пространство. Ср. Широкіе горизонты. Ср. Судебный долгъ требовалъ перехода Ровинскаго отъ широкихъ горизонтовъ и возвышающихъ душу проявленій человѣческаго генія къ… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Bertrand Capmartin de Chaupy — L abbé Bertrand Capmartin de Chaupy, né le 14 septembre 1720 à Grenade sur Garonne et décédé en 1798 à Paris, est un écrivain et archéologue français, connu pour avoir découvert la maison de campagne d Horace. Sommaire 1 Biographie 2… …   Wikipédia en Français

  • Горизонт — У этого термина существуют и другие значения, см. Горизонт (значения). Схематичное изображение видимого (true) и истинного (astronomical) горизонтов …   Википедия

  • Horizont, der — Der Hōrizónt, des es, plur. die e, ein aus dem Griech. ὁριζων entlehntes Wort, den Gesichtskreis zu bezeichnen, siehe Gesichtskreis. Auch in dessen figürlichen Bedeutung. Der Horizont menschlicher Kenntnisse. Das ist über seinen Horizont, über… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

  • КОРНУТ —     КОРНУТ Луций Анний (Comutus L. Annaeus, греч. Κορνουτος) из Лептис в Африке (ок. 20 после 68) философ стоик, учитель философии в Риме ок. 50 65 (среди его учеников поэты Лукан и Персии), в 68 был изгнан Нероном. Автор комментария на… …   Философская энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”